10 enim levinud küsimust sotsiaalmeedia turunduse kohta ettevõtja jaoks:
1. Kas mu ettevõttel on üldse vaja sotsiaalmeedia kontosid?
2. Milline on kõige õigem sotsiaalmeedia keskkond minu ettevõtte jaoks?
3. Kas ettevõttel peaks olema konto nii Facebookis, Instagramis kui ka LinkedIn-is?
4. Kuidas suurendada ettevõtte jälgijaskonda?
5. Millises formaadis sisu luua?
6. Kas sotsiaalmeediakanalites tuleks teha tasulist reklaami?
7. Kui tihti tuleks teha erinevaid postitusi sotsiaalmeediakanalites?
8. Milline on parim aeg postitusteks?
9. Kas postitusi tuleks ajastada kasutades selleks kalendrit?
10. Kuidas mõõta sotsiaalmeedia tulemusi?
Alustame algusest ja võtame ette esimese küsimuse.

Kas minu ettevõttel on üldse vaja sotsiaalmeedia kontosid?
Jah, kindlasti! Statistika andmetel on 2019. aasta lõpuks ligikaudu 2,82 miljardit inimest, kellel on olemas vähemalt üks sotsiaalmeedia konto (Statista 2019). Palju kasutajaid tähendab ka hulgaliselt uusi potentsiaalseid kliente. Turunduse üks kõige laiem eesmärk on enda toote/teenuse näitamine õigele sihtgrupile, seega tuleb leida enda toote/teenuse sihtgrupp ka sotsiaalmeedias. Lihtne võimalus kontrollimaks, kas Sinu ettevõttel on sotsiaalmeedia kontot vaja: võta enda kümme viimast klienti ja uuri, paljudel neist on sotsiaalmeedia konto olemas. Kui enamikul on see olemas, siis järelikult võiks see ka Sinu ettevõttel olla! Kui klient ei tule Sinu juurde, mine ise kliendi juurde.

Milline on kõige õigem sotsiaalmeedia keskkond minu ettevõtte jaoks?
See sõltub väga palju ettevõttest, ettevõtte tegevusalast ja seatud eesmärkidest. Lisaks sõltub see suuresti sellest, kui suur on meeskond, kes hakkaks igapäevaselt kontode haldamisega tegelema. Kuigi suur osa ettevõtteid on Facebookis olemas, sõltub ettevõtte edukus sotsiaalmeedias sellest, kui hästi suudetakse tabada enda sihtrühma, kellele antud toode või teenus on eelkõige loodud. Näiteks 2019. aastal on keskmiselt ühes kuus Facebooki sisselogimisi olnud 2,4 miljardit (Statista 2019). See number on liiga suur, mida lihtsalt ignoreerida. Seega soovitame alustada just mõne suurema sotsiaalmeedia keskkonnaga, nagu näiteks Facebook. Hiljem, kui on teada mis tüüpi sisu Sinu ettevõte kõige rohkem avaldab, saab võtta kasutusel veel mõne teise sotsiaalmeedia konto, nagu näiteks Instagrami, Twitteri või YouTube`i.

Kas ettevõttel peaks olema konto nii Facebookis, Instagramis, LinkedIn-is kui ka Twitteris?
Taaskord tuleb lähtuda sellest, mis on seatud eesmärk. Sellest lähtuvalt saab juba edasi tegutseda. Sarnaselt eelmisele küsimusele, oleneb suuresti vastus ka sellest, kui suur on ettevõtte tiim, kes neid kontosid haldama hakkaks ning kui palju inimesi saaks kontode sisu loomisel enda panuse anda. Kui selleks väga palju ressursse pole, soovitame pigem alustada ühe kontoga, selle asemel, et luua endale konto kõikidesse sotsiaalmeedia kanalitesse. Sisutühi ja ebaregulaarse sisuga sotsiaalmeedia konto tuleb pigem kahjuks kui kasuks. Kasutusele tuleks võtta just selline sotsiaalmeedia kanal, mida suudetakse hallata ja optimeerida vastavalt enda sihtrühmale ning milline kanal täidaks kõige paremini seatud eesmärke! Kui Facebooki võib pidada universaalseks kanaliks, siis Instagram ja YouTube sobivad paremini vastavalt fotode ja video jaoks ning Twitter kiireks uudiste jagamiseks.

Kuidas suurendada ettevõtte jälgijaskonda?
Tuleb anda põhjus, miks inimene peaks just Sinu ettevõtte kontot jälgima hakkama. Kui ettevõtted promovad oma kontodel ainult endid ja oma tooteid, mõjub see pigem pealesurumisena ja uudisvoo risustamisena. Kõige õigem oleks luua sisu, mis oleks hariv, informeeriv või mingil määral lõbustav ehk üldistavalt väärtust loov. Kiire idee – loo postitus korduma kippuvate küsimuste teemadel, millega kliendid Sinu juurde sageli pöörduvad! Selleks, et mõista, millised postitused tegelikult töötavad kõige paremini, tuleks neid testida ja analüüsida. Sisu luues mõelge küsimusele, kas Sina ise tahaksid antud ettevõtet jälgida, kui Sa ei oleks toote/teenuse tarbija? Kui see vastus on “jah”, siis oled juba õigel teel!

Millises formaadis sisu luua?
Kas sisu luua teksti, pildi või videona, sõltub sellest, millist infot soovid soovitakse edasi anda. Kuigi sotsiaalmeedia kuningaks võib hetkel pidada fotot, saab kahtlemata inimestes huvi tekitada ka põneva teksti või videoga. Formaadi valimisel tulekski eelkõige lähtuda sellest, millises keskkonnas tegutsetakse ning kuidas saaks sisu kõige paremini edasi anda. Üldistavalt tuleb samas tõdeda, et sotsiaalmeedia on visuaalide maailm ning lisaks fotole on üha kasvamas videode roll. Kuna sotsiaalmeedia infovoog on väga tihe, siis peab sisu olema pilkupüüdev ning infovoos automaatselt käivituv video oleks selleks kindlasti hea vahend. Tasub meeles pidada, et oluline on luua head sisu, formaat tuleb juba ise kaasa!

Kas sotsiaalmeediakanalites tuleks teha tasulist reklaami?
Kui Sinu ettvõte usub digiturundusse ja peab seal figureerimist oluliseks, siis on sotsiaalmeedia seda investeeringut väärt. Digiturunduse abil on võimalik reklaamida toodet või teenust ka nendele inimestele, kes ei ole toote/teenuse teadlikud jälgijad ning sellega jälgijaskonda suurendada ehk leida uusi potsentsiaalseid kliente. Samas tuleb arvestada, et tasulisest reklaamist on kasu siis, kui seda osatakse täpselt sihtida, et reklaam jõuaks õigete inimesteni. Näiteks Facebookis ja Googles on võimalik reklaame väga täpselt suunata just teatud huvidega inimestele või näidata neid teatud demograafiliste tunnuste alusel. Võimalusi reklaamide sihtimiseks on väga palju. Näiteks Facebookis ja Instagramis (kuulub samuti Facebookile) tasuliste reklaamide tegemiseks oleks hea kasutada Business Manager’i, kus saab reklaamide planeeringut muuta vastavalt sellele, kus täpselt reklaami soovitakse teha (Facebooki või Instagrami uudistevoos, Facebooki Messengeris või story-des jne).

Kui tihti tuleks teha erinevaid postitusi sotsiaalmeediakanalites?
Tuleks lähtuda vastavast sotsiaalmeediakanalist ja ettevõtte tegevusest. Uudset ja huvitavat sisu tuleks postitada enda sotsiaalmeedia kanalitesse iga päev. Regulaarsed postitused tagavad selle, et ettevõtte brändi nähtavus on suurem, lisaks hoitakse jälgijad pidevalt erinevate muudatuste/uuendustega kursis. Seejuures võiksid postitused ilmuda teatava regulaarsusega, et uudistevoos ei tekiks nii-öelda tühje auke. Enda klienti tuleb tunda, et tajuda ära optimaalne postituste arv.

Milline on parim aeg postitusteks?
Sel ajal, kui toote/teenuse sihtrühma kuuluvad inimesed on sotsiaalmeedias aktiivsed. Seega on väga oluline tunda ettevõtte sihtgrupi käitumist, kuna see suurendab tõenäosust, et Sinu sihtrühma kuuluvad inimesed päriselt näevad ka ettevõtte poolt loodud sisu. Lisaks võimaldab see oluliselt paremini tasulisi reklaame sihtida, erinevaid sotsiaalmeediakanaleid hallata ja kaasahaaravat sisu toota. Parim postitamise aeg selgub sageli katsetamise teel, kuid algselt võiks seda teha erinevatel kellaaegadel ja nädalapäevade ning loodetavasti saab mõne aja pärast juba postituste leviku kohta teatud seaduspärasid välja lugeda.

Sellele aitab kaasa, kui Sul on vastused järgmistele küsimustele:
1) Millistel kellaaegadel Sinu sihtgrupp töötab ja millal töö lõpetab?
2) Millal veedavad nad kõige rohkem aega sotsiaalmeedias?
3) Mis valdkonnas nad tegutsevad?
4) Milliseid teisi ettevõtteid või huvialasid nad sotsiaalmeedias jälgivad?
5) Millise sisuga postitused haaravad neid kõige rohkem?

Kas postitusi tuleks ajastada kasutades selleks kalendrit?
Meie soovitame postituste avaldamisel ja planeerimisel kasutada ajastamist ja üldiselt sotsiaalmeedia kalendrit. Postituste ajastamine võimaldab ühe korraga teha valmis mitmeid postitusi ning vastavalt enda soovile panna kindlal kuupäeval ja kellaajal ilmuma. Seega kui tunned, et oled postituste loomise lainel, tee kohe mõned rohkem valmis, et pärast oleks lihtsam! Kalender võimaldab seevastu paremini planeerida, et uus sisu tuleks järjepidevalt ning soovitud teemade kaupa.

Kuidas mõõta sotsiaalmeedia tulemusi?
See oleneb väga palju, millised on seatud eesmärgid. Numbrilistest näitajatest saab näiteks välja tuua jälgijate arvu, konversioonide arvu ja kaasatuse statistika, kuid võimalike mõõdikuid on tegelikult väga palju. Siinkohal tuleks enda jaoks paika panna, kas Sinu eesmärk on brändi tuntuse kasvatamine, mõne konkreetse toote/teenuse müügi kasv, jälgijate arvu suurendamine, kodulehe külastatavuse tõstmine või hoopis midagi muud. Seega varieeruvad mõõdikud seatud eesmärkidest ning ka sellest, millist tüüpi postitusi on loodud. Hea ülevaate reklaamide toimimise statistikast saab eelnevalt nimetatud Business Managerist.

Sotsiaalmeedia kontode loomisel on kõige tähtsam see, et mitte kunagi ei tohi jätta alustatud pooleli ehk lõpetada sisu tootmist. Seejuures tuleb alati lähtuda, et sisu peab jälgijatele mingil moel väärtust looma!

Meie oma tiimiga aitame alati hea nõu ja jõuga antud teemadel. Seega, kui tekkis huvi antud teema osas, võta meiega ühendust!