Veebiarendus

Arendame funktsionaalseid veebilehti ja –rakendusi, mis oleksid piisava jõudlusega ja mugavad kasutada. Sinu idee elluviimiseks paneme kokku sobiva arendusmeeskonna, kes teeb nii front-end kui ka back-end arendustöid.

Tarkvaraarendus

 • Front-end

  Arendusprotsess, kus tegeletakse sellega, mida kasutajad visuaalselt brauseris või rakenduses näevad. Kasutame front-end lahenduste ülesehitamisel nii HTML-i, CSS-i kui ka JavaScripti (sh VueJS, React), mis võimaldavad arendusmeeskonnal sammu pidada kasvava nõudlusega tarkvara järele.

 • Back-end

  Back-end on Sinu rakenduse tagatuba, mis vastutab nii andmete salvestamise ja töötlemise kui ka selle eest, et kasutajal kõik toimiks. Serveri, rakenduse ja andmebaasi omavaheliseks suhtlemiseks kasutame serveri programmeerimiskeeli, nagu PHP (sh Laravel), Python ning Java, ja tööriistu, nagu MySQL ja MongoDB, andmete otsimiseks, salvestamiseks ning muutmiseks.

 • Täislahendus disainist arenduseni

  Tarkvaraarenduse protsessi saab kujundada nii kitsaks või laiaks kui tarvis. Tänasel päeval enamik meie tööst moodustab terviku nii disainis kui ka arenduses: mõtestame ideed, loome tegevusplaani, kaasame disainerid (loe lähemalt siit) ning paneme kokku meeskonna, et Sinu idee ellu viia.

Erilahendused

 • Integratsioonid

  Infovahetus äritegevust hõlbustavate platvormide vahel on tänapäeval juba möödapääsmatu. Enamik moodsaid kriitilisi ärirakendusi töötab juba praegu mikroteenuste peal – need on mitmesugused üksteisest sõltumatud, kuid koos toimivad teenused. Ühildame erinevad tarkvarad, nende funktsioonid ning andmed olenevalt Sinu vajadustest, et moodustada ühtne toimiv tervik.

 • Broneeringusüsteemid

  Olenevalt ettevõtte tegevusvaldkonnast leidub tihtipeale eripärasid, mis välistavad universaalsed lahendused. Selleks oleme loonud kohandatava broneeringute platvormi, mille on kasutusele võtnud mitmed erineva tegevusalaga ettevõtted.

 • Äritegevust hõlbustavad rakendused

  Äritegevuses leidub alati protsesse, mida saab automatiseerida ning efektiivsemaks muuta. Tehnika kaasabil on võimalik tööprotsessid muuta lihtsamaks, kiiremaks ning täpsemaks. Koos töötame välja plaani, tuginedes Sinu vajadustele, ning arendusmeeskonnaga loome vajaminevad lahendused.


Kasutajakogemus praktikas

 • Veebilehed

  Analüüsime külastajate käitumist ning kujundame välja klienditeekonna, mis korraga nii kõnetaks tarbijat kui ka suunaks teda soovitud tegevusi tegema.

 • E-poed

  Olenevalt e-poes müüdavate toodete omadustest ning sihtrühmast kujundame välja loogilise teekonna avalehest ostukorvini.

 • Kasutajaliidesed

  Äppide ja veebirakenduste funktsioonide loomise kõrval on oluline silmas pidada loodava lahenduse vastavust väljakujunenud disainistandarditele.

Teekond kogemuseni

Kahtlemata nõuab suurepärase tulemuse saavutamine suurel hulgal visandeid, mõttetööd, ajurünnakuid ning endas kahtlemist. Kogemuste põhjal oleme välja töötanud metoodika tulemusliku kasutajakogemuse loomiseks.