Tapa Valla
Kultuurikeskus

Projekti kirjeldus

Tapa Valla Kultuurikeskus on 1. jaanuarist 2020 tööd alustanud valla allasutus, mis koondab ühtse juhtimise alla Lehtse Kultuurimaja, Tapa Kultuurikoja, Tamsalu Kultuurimaja ning Porkuni Paemuuseumi ja Tapa Muuseumi. Meie lähteülesandeks oligi nende viie alamüksuse harmoonilise koosluse loomine, seda nii brändingu kui uue veebilahenduse loomise võtmes.
Peamiseks proovikiviks oli välja töötada struktuur, mis kõnetaks kohalikke kui uuenduse läbi viinud ühtne kultuuriüksus.

Tööprotsess

Kahtlemata nõuab suurepärase tulemuse saavutamine suurel hulgal visandeid, mõttetööd, ajurünnakuid ning endas kahtlemist. Kogemuste põhjal oleme välja töötanud metoodika tulemusliku kasutajakogemuse loomiseks.

Disain

Lõpptulemus

Koostöös kliendiga ehitasime üles, püstitatud eesmärgi kohaselt, erinevaid kultuuriüksusi ühendava brändi. Valminud uus bränd ja veebileht sai kogukonna poolt kiiresti kasutusele võetud ning omab olulist funktsiooni ka uue renoveeritava Tapa valla kultuurikeskuse hoone juures.

Külasta nende veebilehte