Justiitsministeerium

Projekti kirjeldus

Justiitsministeerium avalikustab igal aastal statistika eelmisel aastal toimunud kuritegevuste kohta Eestis. 2019. aasta kuritegevuse statistika avaldati esmakordselt veebilehe kujul, kus meie meeskond tegi veebilehe kujunduse, disainis vajalikud piktogrammid, illustratsioonid ning tegi dünaamilised graafikud.

Disain

Lõpptulemus

Statistika ning selle juurde käivate selgitustega erinevate kuriteoliikide lõikes saab täpsemalt tutvuda kriminaalpoliitika veebilehel. Statistika on välja toodud teemade kaupa koos kommentaaridega.

Külasta nende veebilehte