Facebook Ads

Aitame erinevate sotsiaalmeediakontode loomise ja haldamisega, sisutootmise (fotod, videod, blogipostitused), kampaaniate korraldamisega, tasulise reklaami tegemisega ning tegevuste monitoorimise ja analüüsiga.

Turunduse tööprotsess

 • Analüüs

  Teeme põhjaliku konkurentide analüüsi, kaardistades konkurentide põhilised kanalid, ideed ja ühtlasi ka puudused.

 • Aktiivne sisuloome

  Pakume välja ideed ning loome huvitava sisu ja disainiga postitused, mis tekitavad huvi pakutava toote või teenuse vastu. Teeme eesmärgipäraseid reklaame ning suurendame seeläbi nii jälgijaskonda sotsiaalmeedias kui ka kodulehe külastatavust.

 • Ülevaated ja raporteerimine

  Kuu lõpus loome tulemustest detailse aruande, mille põhjal otsustame järgnevate kuude tegevusstrateegia.


Miks Facebook Ads?

 • Suur kasutajaskond

  Statistika andmetel oli 2019. aasta lõpuks ligikaudu 2,82 miljardit inimest, kellel oli olemas vähemalt üks sotsiaalmeediakonto. Palju kasutajaid tähendab ka hulgaliselt uusi potentsiaalseid kliente.

 • Sihitud reklaamid

  Sotsiaalmeedia eesmärk ei ole reklaam, vaid luua huvitavat sisu õigele sihtrühmale. Selleks, et jõuda rohkemate inimesteni, peab olema sisu kaasahaarav ja huvitav.

 • Bränditeadlikkus

  Sotsiaalmeedia kaudu saad suurendada brändi tuntust ning tutvustada enda tegemisi suuremale hulgale klientidele, kellel veel ei ole aimu Sinu tegevusest.